Hanke

HUOM! Sivuja ei päivitetä, uudet sivut ovat:

https://www.helsinki.fi/en/researchgroups/animal-mind

 

Miksi tutkia koiraa?

Koiran käyttäytymisestä ja kognitiivista kyvyistä on tullut maailmanlaajuisesti tärkeä tutkimuskohde, kun on havaittu että koirilla on sosiaalisia kykyjä, jotka ovat tyypillisiä ihmiselle, mutta joita ei ole koiran esi-isällä sudella eikä ihmisen lähimmällä sukulaisella simpanssilla. Koirat kommunikoivat ja tekevät yhteistyötä ihmisen kanssa monimuotoisesti. Ei ihme, sillä koirissa ja ihmisissä on havaittu yhteneväisyyksiä persoonallisuuden piirteissä ja mielenilmiöissä.

Onko koirilla tunteita?

Koirien omistajilta kysyttäessä vastaus on Totta kai! Koira reagoi herkästi omistajansa tunteisiin, sen käytöksessä voi nähdä iloa ja kiintymystä, pettymystä ja pelkoa. Koiran käyttäytymisen tulkintaa värittävät kuitenkin usein uskomukset. Toisaalta eläinten kognitiivisiin kykyihin suhtaudutaan usein ennakkoluuloisesti ja vähättelevästi. Vertailevaa tutkimusta tarvitaan hahmottamaan eläinten ja ihmisten eroavaisuuksia ja samankaltaisuuksia.

Miltä maailma näyttää koiran silmin?

Susi kokee ihmisen suoran katsekontaktin uhkana, koira mahdollisuutena. Tämä sanaton kommunikaatio on koiran sosiaalisen älykkyyden kulmakivi. Koirat ovat hyvin tietoisia ihmisen huomion suuntautumisesta ja hyödyntävät katsekontaktia varsin inhimillisissä tilanteissa. Kun koira kerjää makupalaa, se katsoo silmiin. Kun koira huomaa pöydälle unohtuneen herkkupalan, se varastaa sen heti kun silmä välttää. Nämä voivat vaikuttaa huonolta käytökseltä, mutta se onkin merkki kehittyneistä kognitiivisista kyvyistä, joita ei miltä tahansa eläinlajilta löydy. Herää kysymys, miltä maailma näyttää koiran silmin?

Kuinka tulkita koiran kokemusmaailmaa?

Eläinten kokemusmaailman ymmärtäminen on haastavaa, sillä mielen liikkeiden tulkinta täytyy yleensä tehdä epäsuoraan eläinmen käyttäytymisen perusteella. Koiran Mieli -hanke avaa uuden näkökulman koirien kokemusmaailmaan (kts. Tutkimushanke)