Koirat katsovat kuvia – tutkimus julkaistu

Hankkeemme ensimmäinen tutkimus on julkaistu kansainvälisessä tiedelehdessä:

Helsingin Yliopiston monitieteinen tutkimusryhmä on todistanut katseenseurantamenetelmällä sen, minkä moni koiranomistaja on aavistanut: koirat katsovat kuvia ja todennäköisesti hahmottavat mitä ne esittävät. Tutkimusmenetelmä on ainutlaatuinen, sillä silmänliikkeiden seurantaa sovellettiin nyt ensimmäistä kertaa muiden kuin kädellisten kognitiivisten kykyjen tutkimukseen.

Animal Cognition – lehdessä julkaistu tutkimus osoittaa, että aiemmin inhimillisenä pidettyjä ominaisuuksia löytyy muiltakin kuin ihmisiltä ja kädellisiltä eläimiltä. Ihmisten tavoin koirat kiinnittivät testitilanteessa huomionsa kuvien informatiivisiin alueisiin, esimerkiksi kasvoihin. Koirat katsoivat mieluiten toisten koirien kuvia ja olivat kiinnostuneempia koirien ja ihmisten kasvokuvista kuin lelujen tai aakkosten kuvista. Kuten pikkulapset, koirat olivat kiinnostuneimpia kuvasarjan ensimmäisestä kuvasta ja kiinnostus laski kuvaa toistettaessa. Koiria ei opetettu katsomaan kuvia tai monitoria, vaan ne olivat luonnostaan kiinnostuneita kuvista.

Tutkimukseen osallistui yksityishenkilöiden omistamia koiria. Koirat opetettiin klikkerikoulutuksella suoriutumaan testitilanteesta oma-aloitteisesti ja itsenäisesti, jotta omistajan läsnäolo ei vääristäisi tutkimustuloksia. Positiiviseen vahvistamiseen perustuvan koulutusmenetelmän ansiosta koirat osallistuivat testitilanteeseen innokkaasti. Tutkimus ei vahingoittanut koiria millään tavalla.

Silmänliikkeitä rekisteröimällä voidaan objektiivisesti mitata mihin koira katsoo ja kuinka pitkään.  Tämä mahdollistaa mielenilmiöiden tutkimuksen eläintä häiritsemättä; katseenseurantaa voidaan soveltaa esimerkiksi tarkkaavaisuuden, muistin, päättelykyvyn ja emootioiden tutkimukseen. Aiemmin koiran visuaalista hahmotuskykyä on mitattu huomattavasti karkeammilla menetelmillä ja koirat on yleensä opetettu kiinnittämään katseensa tietynlaisiin kuviin, jolloin niiden luontaiset taipumukset taipumukset ovat jäävät selvittämättä. Lisäksi aiemmissa tutkimuksissa on usein ollut läsnä koiran omistaja, joka on saattanut tiedostamattaan vaikuttaa koiran käyttäytymiseen.

Nyt kehitettyä menetelmää tullaan käyttämään vertailevassa kognitiivisessa tutkimuksessa. Ihmisten ja eläinten mielenilmiöiden erojen ja samankaltaisuuksien vertailu syventää ihmiskuvaamme tuomalla uutta tietoa ihmisen kognitiivisten taitojen evoluutiosta. Menetelmää voidaan käyttää myös ihmisille ja koirille yhteisten kognitiivisten häiriötilojen kuten alzheimerin, ADHD:n ja autismin mallinnuksessa.

Tutkimus on osa professori Outi Vainion johtamaa Eläinlääketieteellisen tiedekunnan ja Käyttäytymistieteellisen tiedekunnan Kognitiotieteen oppiaineen yhteishanketta, jota Suomen Akatemia rahoittaa vuosina 2011-2014.

Alkuperäinen tutkimusartikkeli:

Somppi S., Törnqvist H., Hänninen L., Krause C., Vainio O. 2012. Dogs do look at images: eye tracking in canine cognition research. Animal Cognition 15:163-174. DOI 10.1007/s10071-011-0442-1

Vastaa